Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Acțiuni CCIAT | 14 octombrie 2015 - Târg de job-uri sociale
 

   

  Loc desfășurare - Hotel CONTINENTAL RESORT Timișoara – Salon Parc


  Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în calitate de partener coordonator al Proiectului ”CASE - Competențe Antreprenoriale SocialE”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”, organizează în data de 14 octombrie 2015, între orele 1000 - 2000, cea de-a doua ediție a                         
  Târgului de job-uri sociale
   
  Hotel CONTINENTAL RESORT Timișoara – Salon Parc

  Evenimentul se adresează persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile: persoane care au părăsit timpuriu şcoala, care locuiesc în comunităţi izolate, care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, din familii cu mai mult de doi copii sau familii monoparentale, femei în situaţii de risc, persoane de etnie romă.

  Vor participa reprezentanți ai unor Structuri ale Economiei Sociale (SES-uri) care își vor prezenta ofertele de locuri de muncă disponibile în prezent sau în perspectivă, printre care și SES-urile înființate și gestionate de CCIA Timiș: TIP-COMPETECH Timișoara, S.C. PRO BANATICA EVENTS SRL Ghiroda și S.C. Centrul de Kinetoterapie și Masaj Banat SRL Giroc. Vor fi prezente și SES-uri create de partenerii de proiect S.C. GAPA și CCIA Vrancea: S.C. GREEN-SES PREST SRL Târnova (jud. Arad), S.C. ARMONIA VERDE SRL Neudorf (com. Zăbrani, jud. Arad) și respectiv Asociația Egalitate pentru Sănătate Focșani.

  Deschiderea oficială a Târgului de joburi sociale are loc la ora 1030, în prezența conducerii CCIAT și a reprezentanților partenerilor de proiect. Au fost lansate invitații reprezentanților administrației publice locale (A.J.O.F.M., ITM Timiș) cât și experților / serviciilor / comisiilor de asistență socială din cadrul Instituției Prefectul Județului Timiș, Consiliului Județean Timiș și Primăriei Municipiului Timișoara.  

  Reamintim că Proiectul ”CASE - Competențe Antreprenoriale SocialE” are ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile pe piața muncii din Regiunile Vest și Sud-Est, atât în economia socială cât și în economia formală.

  Rezultatele așteptate ale proiectului vizează consilierea, orientarea profesională și mentoratul; furnizarea de programe de formare profesională; înființarea și dezvoltarea de SES-uri; organizarea de târguri de job-uri sociale și caravane ale inovării sociale; organizarea Galei Excelenței în antreprenoriat social; participarea la un schimb transnațional de bune practici.

  Informații suplimentare la tel. 0722/503138, e-mail: rolinic@cciat.ro, Rodica Olinic– expert promovare CCIAT.   


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ