--> 18 martie 2016 - Cele mai importante informații pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă Comunicate Camera de Comerț Industrie și Agricultură TIMIȘ - Împreună pentru afacerea ta

Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Comunicate | 18 martie 2016 - Cele mai importante informații pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă
 

   

  Direcția Formare și Perfecționare Profesională


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează mai multe sesiuni ale cursului pentru inspectori în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).

  Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației și este autorizat de  Autoritatea Națională pentru Calificări.

  Programul se adresează specialiștilor din orice unitate, instituție, societate comercială sau bugetară ce urmărește organizarea, coordonarea și monitorizarea activității de asigurare a securității și sănătății în muncă. în conformitate cu normele generale de protecție a muncii.

  Programul de formare vizează dezvoltarea profesională, aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență și aplicarea normelor de protecție a mediului.

  În cadrul programului, la nivel de bază (40 de ore), vor fi abordate:
      Cadrul legislativ general referitor la SSM;
      Concepte de bază referitoare la SSM;
      Noțiuni despre riscuri generale și prevenirea lor;
      Noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor în sectorul corespunzător activității întreprinderii și/sau unității;
      Acordarea primului ajutor

  La nivel mediu (80 de ore), vor fi abordate:
      Cadrul legislativ general referitor la SSM;
      Criterii generale pentru evaluare riscurilor;
      Organizarea activității de prevenire;
      Acțiuni în caz de urgență;
      Planuri de urgență și evacuare;
      Prim ajutor;
      Elaborarea documentațiilor necesare desfășurării activității de prevenire și protecție;
      Evidențe și raportări în domeniul SSM;
      Aplicații practice

  Pentru nivel de bază, condițiile de acces sunt studii în învățământul  liceal filieră teoretică în profil real sau filieră tehnologică în profil tehnic.
  Pentru nivel mediu, condițiile de acces sunt studii în învățământul postliceal în profil tehnic.

  Primul curs se va desfășura  în perioada 28 martie – 15 aprilie 2016 (luni-vineri, orele 1600 - 2000), la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

  Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvire.
  Costul cursului poate fi achitat în două rate. Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere. 

  Informații suplimentare și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 104 sau la tel: 0733614279, e-mail: cmates@cciat.ro, dna Cecilia Mateș - consultant cameral.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ