Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale | 25 august 2015 - Târg de job-uri sociale
 

   

  Târg de job-uri sociale  Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în calitate de partener coordonator al Proiectului ”CASE - Competențe Antreprenoriale SocialE”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, organizează în data de 25 august 2015, între orele 1000- 2000, în Salon Parc al Hotelului Continental Resort din B-dul Revoluţiei 1989 nr. 5, un
  Târg de job-uri sociale
   
  Hotel CONTINENTAL RESORT Timișoara
  25 august 2015

  Evenimentul se adresează persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile: persoane din familii cu mai mult de doi copii sau familii monoparentale, persoane provenind din sistemul instituționalizat de protecție a copilului, femei în situaţii de risc, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, care locuiesc în comunităţi izolate, care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă.

  În cadrul târgului, vor participa reprezentanți a 10 Structuri ale Economiei Sociale locale (SES-uri) din Regiunea Vest care își vor prezenta ofertele de locuri de muncă disponibile. Printre acestea se vor regăsi și cele trei SES-uri înființate și gestionate de CCIA Timiș: Centrul de producţie materiale publicitare TIP-COMPETECH, Centrul de Kinetoterapie și Masaj “Banat” și Centrul de organizare evenimente Pro Banatica Events.

  Totodată, atât expozanții cât și vizitatorii aflați în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de pachetul de servicii gratuite de informare, consiliere  si orientare profesională.

  Proiectul ”CASE - Competențe Antreprenoriale SocialE” are ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile pe piața muncii din Regiunile Vest și Sud-Est, atât în economia socială cât și în economia formală.
  Proiectul este derulat de CCIA Timiș în parteneriat cu S.C. GAPA SRL, CCIA Vrancea și Associazione Gruppo Euroconsult (Italia), partener transnațional.
  Rezultatele așteptate ale proiectului vizează consilierea, orientarea profesională și mentoratul; furnizarea de programe de formare profesională; înființarea și dezvoltarea de Structuri ale Economiei Sociale; organizarea a două târguri de job-uri în domeniul economiei sociale și a 2 caravane ale inovării sociale; organizarea Galei Excelenței în antreprenoriat social; participarea la un schimb transnațional de bune practici.

  Informaţii suplimentare la tel.0722/503138, e-mail: rolinic@cciat.ro, Rodica Olinic– expert promovare.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ