Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Acțiuni CCIAT | Comunicat de presă - Măsură activă începând cu 01.06.2020 Subvenţie 41,5% conform OG 92/28 mai 2020 | AJOFM Măsuri active de sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor între 16-29 ani și a cetățenilor români reveniți în țară după pierderea locurilor de muncă din străinătate
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Măsuri active de sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor între 16-29 ani și a cetățenilor români reveniți în țară după pierderea locurilor de muncă din străinătate

  Agenţia Judeţeană pentru ocuparea Forţei de Muncă Timiş aduce la cunoştinţa  angajatorilor măsurile active prevăzute în OUG 92/2020 de stimulare a încadrarii în muncă a persoanelor în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgență sau de alertă și care sunt înregistrați ca şomeri în evidenţa AJOFM Timiş.
  Astfel, pentru fiecare persoană din această categorie, angajată pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2020, angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 de lei.  
  De aceeași facilitate vor beneficia și angajatorii care încadrează în muncă, până la sfârșitul anului, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, tineri cu vârsta între 16 și 29 de ani, care sunt înregistraţi în baza de date a AJOFM-urilor.
  Măsura de sprijin menționată se aplică, în aceleași condiții, și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile, prin concediere.
  Angajatorii care vor opta pentru sprijin în vederea încadrării în muncă din categoriile mai sus-menționate vor fi obligați să mențină raporturile de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea celor 12 luni pentru care se asigură sprijin.
  Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale salariaților, anterior perioadelor pentru care sunt obligaţi să le mențină, vor restitui agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, în totalitate, sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă.
  Banii se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj și se vor acoperi din fonduri europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile aplicabile de acordare a finanțării prin Ministerul Fondurilor Europene, pentru angajatorii care încheie o convenţie (anexa1, procedură ORDINUL nr. 456 din 3 iunie 2020) cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş.
  În vederea încheierii convenţiei angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 (procedură ORDINUL nr. 456 din 3 iunie 2020), însoţită de următoarele documente:
    a) declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 (procedură ORDINUL nr. 456 din 3 iunie 2020);
    b) actul de identitate, în copie;
    c) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (CIM), în copie
  Documentele care se solicită în copie, prevăzute mai sus, sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator.
  Formularele necesare sunt afişate pe pagina de facebook a AJOFM Timiş.
  Vă mulțumim,


  Director executiv,
  Marcel-Dumitru MICLĂU      Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
  ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016