Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | Vestul calificat - proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | Achizitie directă Furnizare materiale consumabile (tonere, birotica si papetarie) și alte produse similare necesare proiectului - proiect Vestul Calificat
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  În atenția operatorilor economici interesați,


  Vă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilorOrdinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect furnizare materiale consumabile (tonere, birotica si papetarie) și alte produse similare necesare proiectului,conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „Vestul calificat” , proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/464/3/12/128064, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific Îmbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor


   Descarcă Invitatie achizitie materiale consumabile


  Fișiere disponibile download file: