Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Licitații | Achizitie directa,furnizarea de echipamente si elemente de mobilier, conform specificatiilor tehnice- Proiectul „Initiativă Comună pentru Ocuparea Forței de Muncă”
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  In atentia operatorilor economici interesati,

   

  Vă invitam sa participati la achiziţia directa, având ca obiect furnizarea de echipamente si elemente de mobilier,  conform specificatiilor tehnice, pentru  Proiectul „Initiativă Comună pentru Ocuparea Forței de Muncă”, acronim JEDI, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, cod eMS ROHU-452.

  Modalitate de desfasurare a achizitiei directe: documentatia este disponibila online pe site-ul  www.cciat.ro . Ofertele vor fi transmise la adresa precizata in invitatie pana la termenul stipulat in anunt. Dupa evaluarea ofertelor, achizitia produselor se va face de la furnizorul declarat castigator.

  Obiectul şi locul de implementare a contractului: furnizarea de echipamente si elemente de mobilier.

  Data publicare anunt: 07.12.2020
  Data expirare anunt : 14.12.2020, ora 12:00

  Vasiu M
  ădălin

  Expert Achizitii


  Fișiere disponibile download file: