Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale | Anunț selecție membrii fondatori persoane fizice
 

   

  Anunț selecție membrii fondatori persoane fizice

  In vederea implementarii proiectului „CASE- Competente antreprenoriale sociale”,  proiect  cofinantat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, avand contract de finantare POSDRU/173/6.1/S/148967 beneficiarul


  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, cu sediul in str. P-ta Victoriei, nr.3, localitatea  Timisoara, judetul Timis, Tel: 0372.185.285 , fax: 0256490311, email:  office@cciat.ro, mvasiu@cciat.ro,  reprezentata legal prin dl Georgica Cornu,  având  functia  de  Presedinte,  in  calitate  de  BENEFICIAR  in  cadrul proiectului mai sus mentionat,
  anunta  demararea  procedurii  de  selectie  a  persoanelor  interesate  sa  devina membri fondatori    –    persoane    fizice    in    2 societati comerciala, structuri de economie sociala, care se vor infiinta in cadrul proiectului.

  Scopul proiectului este dezvoltarea conceptului de economie sociala la nivelul regiunilor  Vest,  Centru  si  Vest,  in  vederea  cresterii  calitatii  vietii  pentru persoane vulnerabile, in special: familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, femei in situatii de risc , persoane care au părăsit timpuriu şcoala,persoane care locuiesc în comunităţi izolate, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie roma.

  Beneficiarul este responsabil de infiintarea a 2 SES-uri cu urmatoarele activitati:
  Centru de organizare evenimente, cod CAEN principal  8230 si cod caen secundar autorizat 9329 – Alte activitati recreative;
  Centru de Kinetoterapie, cod CAEN 8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana

  Persoanele  interesate  vor  depune  la  sediul  beneficiarului  dosarul continad urmatoarele:
  a)    Certificat nastere, carte de identitate, certificat casatorie (copii conform cu originalul);
  b)    Ultima diploma de studii sau alte studii relevante (copie conform cu originalul);
  c)    Cazier fiscal (original) sau declaratie pe propria raspundere ca nu a savarsit infractiuni fiscale;
  d)    Cazier judiciar (original) , sau declaratie pe propria raspundere ca nu a  savarsit fapte penale;
  e)    Scrisoare de intentie completata si semnata (Anexa 1);
  f)    Delaratie pe proprie raspundere privind finantarea investitiei in vederea dobandirii capacitatii si sursei de finantare de minim 10% din valoarea investitiei cu mentiunea ca in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data infintarii firmei asociatul se obliga sa depuna in contul societatii suma declarata si sa aduca la sediul beneficiarului dovada sub forma de extras de cont vizat si datat de banca;
  g)    Declaratie de angajament  privind mentinerea activitatii pe o perioada de minim 4 ani de la momentul infiintari, reinvestirea profitului in activitati sociale si mentinerea locurilor de munca conform planului de afaceri asumat;

  Pentru documetele de la punctele c si d , pentru care se depun declaratii pe propria raspundere candidatul se obliga in scris sa le prezinte in original pana la data de 12.05.2015, altfel este considerat descalificat si se va declara admis urmatorul candidat de pe lista.  Selectia membrilor fondatori persoane fizice, privind motivatia si interesul, se va efectua pe  baza de discutii libera, urmand sa fie informati telefonic data si ora prezentarii la sediul beneficiarului


  Graficul activitatii:
  1.    6 mai  - 10 mai 2015 – Solicitare documente suport
  2.    11 mai – Depunere documentatie pana la ora 15:00
  3.    12 mai -  Jurizare pana la ora 13:00
  4.    12 mai – Comunicarea Rezultatelor pana la ora 16:00
  5.    13 mai – 18 mai -  Elaborarea actelor statutare si depunerea lor la institutiile abilitate
  Fișiere disponibile download file:


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ