Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale | CCIAT lansează proiectul CASE-Competențe Antreprenoriale Sociale
 

   

  Comunicat de Presă

  Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş în calitate de beneficiar anunţă începerea implementării Proiectului ”CASE-Competențe Antreprenoriale Sociale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.
  Proiectul este derulat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş- beneficiar, în parteneriat cu SC GAPA SRL, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea - parteneri și Associazione Gruppo Euroconsult ca partener transnațional.
  Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, începând cu data de 05 ianuarie 2015.
  Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la piața muncii din Regiunile Vest și Sud-Est, atât în economia socială cât și în economia formală.
  Implementarea cu succes a proiectului va avea ca beneficii: înființarea, dezvoltarea și promovarea a 7 SES-uri (structuri de economie socială) dintre care 5 în mediul rural, care vor genera 34 de locuri de muncă, specializate pe servicii generatoare de profit pentru integrarea sau reintegrarea pe piața muncii a persoanelor excluse social; Creșterea numărului de inițiative de informare pentru 240 persoane din grupurile vulnerabile din mediul urban și rural în Regiunile Vest și Sud-Est; Consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru grupurile vulnerabile, prin consilierea a 240 de persoane și formarea profesională a 186 de persoane expuse riscului de excluziune socială cu scopul integrării sau reintegrării pe piaţa muncii; Facilitarea inserției pe piața muncii a 240 persoane din grupul țintă din regiunea Vest și regiunea Sud-Est; Stimularea dezvoltării sustenabile și inclusive în cadrul inițiativelor de asistență în dezvoltarea antreprenorială socială pentru 34 persoane din grupul țintă din regiunile Vest și Sud-Est; Promovarea bunelor practici din economia socială în context transnațional și solidar cu economia Uniunii Europene.
  Rezultatele așteptate ale proiectului vizează consilierea, orientarea profesională și mentoratul, furnizarea de programe de formare profesională; înființarea și dezvoltarea de Structuri ale Economiei Sociale, organizarea a 2 târguri de joburi în domeniul economiei sociale și 2 caravane ale inovării sociale, o Gală a excelenței în antreprenoriat social, participare la un schimb transnaționalde bune practici.
  Informaţii suplimentare la tel. 0372.185.256, e-mail: mireactln@yahoo.com, Cătălin Mirea – manager proiect.
  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ