Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | Vestul calificat - proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | CURS DE CALIFICARE (NIVEL 2) LUCRĂTOR ÎN COMERȚ - 360 ore (120 ore teorie și 240 ore practică)
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  CURS DE CALIFICARE (NIVEL 2)
  LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
   360 ore (120 ore teorie și 240 ore practică)


  Organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, prin proiectul "VESTUL CALIFICAT", cursul este acreditat de Autoritatea Națională de Certificare și recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale (Cod COR 5220.1.1).

  Avantaje
  - persoanele înscrise la curs beneficiază gratuit de 1-2 ședințe de informare şi consiliere profesională;
  - în urma absolvirii acestui curs se eliberează CERTIFICAT recunoscut de către Ministerul Muncii şi Protecției Sociale.

  Competenţe
  - Dezvoltare personală
  - Igiena și securitatea muncii
  - Lucrul în echipă
  - Organizarea locului de muncă
  - Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
  - Tranziția de la școală la locul de muncă
  - Rezolvarea de probleme
  - Satisfacerea cerințelor clienților
  - Comunicarea profesională
  - Protecția consumatorului
  - Organizarea unității comerciale
  - Administrarea mărfurilor
  - Patrimoniul unității comerciale
  - Analiza ofertei de mărfuri alimentare
  - Analiza de mărfuri nealimentare
  - Aprovizionarea cu mărfuri a sălii de vânzare

  Cursurile se adresează angajaților cu contract individual de muncă (norma întreagă sau timp parțial) din cadrul IMM-urilor cu activitate principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.
   

  Vestul Calificat, un proiect de profesionalizare a angajaților din Regiunea Vest (Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin), derulat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, în calitate de lider de proiect, și societățile EUROJOBS și ART FOREST COMPANY SRL în calitate de parteneri.

  Proiectul permite obținerea calificării pentru 330 angajați.

  INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI ÎNSCRIERI

  Telefon 0372 185 240
                 0372 185 285
                 0721 784 445
  Email: amilin@cciat.ro

  Persoana de contact: Alina Milin- Expert Implementare


  Fișiere disponibile download file: