Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | Climate KIC (Knowledge and Innovation Community)
 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișCLIMATE KIC

Climate-KIC este o comunitate de cunoaștere și inovare (Knowledge and Innovation Community – KIC) care lucrează pentru a accelera tranziția către o economie cu emisii zero de carbon. Sprijinit de Institutul European de Inovare și Tehnologie, EIT Climate-KIC identifică și sprijină inovația care ajută societatea să se adapteze schimbărilor climatice.

Reunește parteneri din mediul business, academic, a sectorului public și non-profit pentru a crea cele mai eficiente grupuri de expertiză, cu ajutorul cărora pot fi dezvoltate produse, servicii și sisteme inovatoare.

Domenii de interes

Inovare pentru reducerea emisiilor de carbon

Crearea orașelor rezistente la schimbări climatice

Sisteme de producție durabilă

Soluții financiare pentru acțiuni climatice

Gestionarea durabilă a pădurilor, terenurilor cultivate și pășunilor, agricultură ecologică, crearea unui viitor al alimentelor durabile.

Se oferă finanțare pentru inovare prin participare la instruiri și cursuri, sprijin financiar pentru incubarea de start-up-uri, formare de specialiști în "carbon footprint", programe de 2 săptămâni de schimb de experiență pentru consultanții in "low carbon" din sectorul construcții, energie si mobilitate.

https://www.climate-kic.org

EIT rol si activități

EIT pe scurt

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este un organism al UE, creat de Uniunea Europeană în 2008 pentru a consolida capacitatea de inovare a Europei. EIT face parte din programul Horizon 2020, programul-cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene.

Rolul EIT

Institutul este o inițiativă unică a UE care stimulează inovarea în întreaga Europă, reunind întreprinderile, învățământul și cercetarea pentru a găsi soluții la provocări globale presante.

EIT este cea mai mare rețea de inovare din Europa, care reunește peste 1 000 de parteneri și stabilește legături între ei. Oferim mijloacele necesare pentru inovatori și antreprenori din întreaga Europă pentru a-și transforma cele mai bune idei în produse, servicii, locuri de muncă și creștere economică. Acest aspect este esențial pentru îndeplinirea misiunii EIT, care constă în crearea de locuri de muncă și oferirea de oportunități de creștere economică și durabilă pentru Europa.

Împreună cu principalii săi parteneri, comunitatea EIT propune o gamă largă de activități în domeniul inovării și antreprenoriatului: cursuri de formare care combină competențele tehnice și antreprenoriale, servicii personalizate de creare și dezvoltare de întreprinderi și proiecte de cercetare axate pe inovare. Aceste activități aduc idei și soluții noi pe piață, transformă studenții în antreprenori și, cel mai important, favorizează inovarea.

https://eit.europa.eu/

Contact

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș - Climate-KIC Hub România

Cristina Bădulescu

Piața Victoriei nr.3

300030 Timișoara, România

Tel: 0040-372185279

 

Pentru mai multe detalii

https://eit.europa.eu/

https://eit.europa.eu/in-your-language  

https://eit.europa.eu/our-activities/outreach/eit-regional-innovation-scheme-ris+

https://www.climate-kic.org

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ