Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale | Comunicat de presă - Angajăm 10 persoane în Regiunea Vest!
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș
  Investeşte în oameni !
  FONDUL SOCIAL EUROPEAN
  Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
  Axa prioritară nr 6 „Promovarea incluziunii sociale”
  Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
  Titlul proiectului: ” CASE-Competente Antreprenoriale Sociale”
  Contract : POSDRU/173/6.1/S/148967


  Angajăm 10 persoane în Regiunea Vest!

  În vederea implementării proiectului „CASE- Competente antreprenoriale sociale”,  proiect  cofinantat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract de finantare POSDRU/173/6.1/S/148967, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, in calitate de beneficiar, anunţă crearea a trei Structuri ale Economiei Sociale, după cum urmează:

       Centru de producţie materiale publicitare şi promovare a valorilor umane
       Centru de organizare evenimente
       Centru de Kinetoterapie


  În cadrul celor trei structuri vor fi angajate 10 persoane aparţinând următoarelor categorii de beneficiari din Regiunea Vest: familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, femei în situaţii de risc, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane care locuiesc în comunităţi izolate, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă, pentru următoarele posturi:

  Centru de producţie materiale publicitare şi promovare a valorilor umane:
  - Designer
  - Operator printing
  - Reprezentant vânzări
  Centru de organizări evenimete:
  - Organizator evenimente   
  - Moderator evenimente   
  - Agent de vânzări
  Centru de kinetoterapie:
  - Tehnician masseur
  - Kinetoterapeut
  - Kinetoterapeut
  - Contabil

  Activitatea celor trei structuri ale economiei sociale va începe cel târziu la 1 iunie 2015.

  Beneficiarii proiectului din Regiunea Vest sunt invitaţi să îşi manifeste interesul pentru angajarea sau colaborarea în cadrul celor trei Structuri ale Economiei Sociale mentionate anterior.

  Persoanele interesate sunt rugate să transmită, până la 30 mai 2015, un CV în format Europass şi o scrisoare de intenţie. În urma manifestării interesului, acestea vor fi invitate la interviuri de angajare.

  Informatii suplimentare la tel: 0256 490 771, e-mail : cculda@cciat.ro, Catalina Culda – consilier orientare privind cariera.

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ