Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | SIA VEST- Suport pentru Inițiative Antreprenoriale | Comunicat de presă - lansare proiect SIA VEST- Suport pentru Inițiative Antreprenoriale
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ lansează un nou proiect european

  CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu
  S.C. GAPA S.R.L., lansează proiectului “SIA VEST- Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”

      Obiectivul general al proiectului este stimularea ocupării și creșterea numărului de locuri de muncă prin furnizarea de cursuri de competențe antreprenoriale pentru 360 de persoane, stagii de pratică pentru 44 de persoane în vederea dezvoltării resursei umane, activități de mentorat pentru 44 de persoane precum și    crearea și sprijinirea în vederea dezvoltarii a 44 de noi afaceri in Regiunea Vest care vor genera 88 de locuri de muncă
      Valoarea totală a proiectului este de 10,431,853.99  LEI. Valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 10,350,863.88 LEI
  Rezultate așteptate :
  •    3 conferințe de presă realizate, minim 30 de participanți – reprezentanți ai presei și ai actorilor interesați la fiecare conferință de presă;
  •    12 de evenimente realizate, minim 44 de participanți la fiecare eveniment, minim 44 de seturi de materiale distribuite la fiecare eveniment de informare a publicului larg;
  •    44 de stagii de practică organizate;
  •    360 de absolvenți ai cursurilor de formare profesională de tip specializare în competențe antreprenoriale;
  •    Crearea și sprijinirea în vederea dezvoltării a 44 de noi afaceri în Regiunea Vest care vor genera 88 de locuri de muncă;
  •    Un studiu de impact  al celor 44 de afaceri realizat.
      Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman  2014-2020

  Date de contact:
  CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURA TIMIȘ
  tel: 0372-185-282
  dbuzatu@cciat.ro
  Manager Proiect,
  Buzatu Daiana Mirela


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ