Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale | Comunicat de presa 29 iulie 2015 - angajare o persoană pentru postul de contabil
 

   

  Centrul de Kinetoterapie și Masaj Banat  Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş prin Centrul de Kinetoterapie și Masaj Banat caută spre angajare o persoană pentru postul de contabil.

  Postul se adresează persoanelor aparținând grupurilor defavorizate: persoane din familii cu mai mult de doi copii sau familii monoparentale, persoane provenind din sistemul instituționalizat de protecție a copilului, femei în situaţii de risc, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, care locuiesc în comunităţi izolate, care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie rromă.

  Cerințe necesare:
      Absolvent studii economice
      Minim 3 ani experiență pe un post cu responsabilități similare
      Bune cunoștințe de calculator: Office, Excel, Word
      Cunoștințe specifice postului: legislația financiar-contabilă, contabilitate financiară, contabilitate de gestiune, utilizarea unei aplicații contabile
      Abilități de organizare și planificare a muncii
      Meticulozitate și acuratețe
      Seriozitate și implicare
      Persoană dinamică și deschisă către furnizarea de soluții

  Responsabilități ale postului:
  o    Completarea formularelor de contabilitate
  o    Înregistrarea actelor, verificarea și îndosarierea acestora
  o    Întocmirea statelor de plată
  o    Întocmirea situațiilor financiare lunare, semestriale și anuale, inclusiv bilanțul anual, și a diverselor rapoarte
  o    Întocmirea statisticilor anuale
  o    Efectuarea plăților, transferurilor bancare
  o    Urmărirea încasărilor zilnice și încărcarea lor în aplicația internă.

  Centrul de Kinetoterapie și Masaj Banat, structură de economie socială creată în mediul rural (comuna Giroc), este o entitate cu personalitate juridică distinctă, înființată și gestionată de CCIAT, în calitate de partener coordonator al Proiectului ”CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și derulat împreună cu S.C. GAPA SRL, CCIA Vrancea și Associazione Gruppo Euroconsult Italia.
  Proiectul are ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la piața muncii din Regiunile Vest și Sud-Est, atât în economia socială cât și în economia formală.

  Centrul oferă, pe o perioadă determinată, acces gratuit la servicii de kinetoterapie și masaj pentru persoane din categoriile defavorizate menționate.
  Cei interesați pot depune CV-urile în format Europass şi o scrisoare de intenţie la sediul CCIAT din P-ța Victoriei nr.3, cam. 12 sau le pot trimite pe adresa de e-mail: cculda@cciat.ro. 
  În urma manifestării interesului, vor fi invitați la interviuri de angajare.
  Termen limită de depunere a documentelor: 7 august 2015.
  Informații suplimentare la tel. 0372 185 230, 0721 784 445, e-mail: cculda@cciat.ro, Cătălina Culda – consilier orientare privind cariera / CCIAT.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ