Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Comunicate | Comunicat de presa - Vestul Calificat – un nou proiect privind profesionalizarea angajaților din Regiu-nea Vest derulat de CCIA Timiș
 

   

  Comunicat de presa 15 ianuarie 2020 Vestul Calificat  Vestul Calificat – un nou proiect privind profesionalizarea angajaților din Regiu-nea Vest derulat de CCIA Timiș
  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect și societățile  EUROJOBS și ART FOREST COMPANY SRL în calitate de parteneri, anunță începerea  Proiec-tului Vestul Calificat (Cod proiect MySMIS: 128064), finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți.

  Proiectul are o durată de 18 luni: 22 noiembrie  2019 – 21 mai 2021.

  Valoarea totală a proiectului: 4,641,485.78 lei
  Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.829.149,56 lei


  Din grupul țintă fac parte 330 persoane angajate care se încadrează în sectoarele economi-ce/domeniile identificate conform SNC și SNCDI pentru activități de formare profesională (cali-ficare/recalificare, perfecționare/specializare) și 36 de IMM-uri din Regiunea Vest. 

  Obiectivul general al proiectului vizează cresterea numarului de angajati din Regiunea Vest care beneficiaza de oportunitati de învatare pe tot parcursul vietii pentru dezvoltarea abilitati-lor de munca necesare în economia secolului 21, in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu do-meniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, prin furnizarea de programe de formare profesionala si activitati de dezvoltare personala si profesionala unui numar de 330 angajati ce provin din întreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si îndomeniile de spe-cializare inteligenta conform SNCDI, precum si prin elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca, pentru 36 firme din Regiunea Vest, interventie materializata pe perioada a 18 luni.

  Obiectivele specifice regăsite în activitățile proiectului se referă la:
  1. Cresterea oportunitatilor de învatare pe tot parcursul vietii pentru angajatii din sectoa-relor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu do-menile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin desfasurarea unei campanii de informare a 400 de angajatori din Regiunea Vest, privind importanta participarii anga-jatilor la programele de formare profesionala adaptate nevoilor de dezvoltare a abili-taþilor de munca în economia secolului 21.
  2.  Imbunatatirea abilitatilor de munca necesare în economia secolului 21, in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identifica-te conform SNC si in corelare cu domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, prin furnizarea de programe de formare profesionala pentru 300 angajati si certificarea a 91% dintre participanti (273 persoane).
  3. Recunoasterea competentelor aferente cerintelor locurilor de munca din sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate  conform SNC si din domeniile de spe-cializare inteligenta conform SNCDI, prin Evaluarea si certificarea competentelor pro-fesionale obtinute pe alte cai decât cele formale, respectiv non-formale si/sau infor-male, pentru 30 angajati si certificarea a 91% dintre participanti (28 persoane).
  4. Sprijinirea a 36 întreprinderi care-si desfasoara activitatea într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si în unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru crearea de programe de formare pro-fesionala de invatare la locul de munca, din care minim 4 intreprinderi vor introduce programe de invatare la locul de munca, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului.

  Contextul proiectului 
  Indiferent de tipologia lor, majoritatea ocupatiilor au înregistrat schimbari în continutul muncii, principalii factori generatori fiind adaptarea la nevoile clientilor, cresterea competitiei si reteh-nologizarile. Retehnologizarile au jucat un rol foarte important în modelarea sau redefinirea continutului ocupatiilor „dominante, precum si a celor care „si-au modificat semnificativ conþinutul. Firmele trebuie sa raspunda zilnic provocarii de a realiza un echilibru între nevoile organizatiei (precum productivitatea, termenele strânse de livrare, satisfactia clientilor, creste-rea cotei de piata, inovarea) si nevoile si interesele angajatilor (precum învatarea si formarea continue, ameliorarea competentelor profesionale, dezvoltarea carierei si un mai bun echilibru între viata profesionala si cea personala).
  În acest context, actiunile–cheie care pot sustine adaptarea lucratorilor si întreprinderilor la schimbare au în vedere sprijinul pentru dezvoltarea activitatilor în special în sectoarele emer-gente cum ar fi economia verde, protectia mediului, sectoarele creative si culturale, agricultura ecologica, sectorul social, componente auto si TIC, sensibilizarea agentilor econo-mici cu privire la egalitatea de sanse între femei si barbaþi si concilierea vietii profesionale cu cea privata, adaptarea la schimbari a întreprinderilor si lucratorilor prin programe de formare profesionala continua care sa le furnizeze competentele necesare practicarii ocupatiilor care si-au schimbat continutul sau a celor nou-aparute ca urmare a introducerii progresului tehno-logic, cresterea mobilitatii transnationale a forþei de munca, dezvoltarea competentelor digita-le si anticiparea necesarului de formare a lucratorilor.

  ***

  Informații suplimentare la tel: 0732-185.285, e-mail: office@cciat.ro, Catalina Anamaria Culda - Manager de proiect.


  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020