Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale | Conferință de lansare a Proiectului „CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale” POSDRU/173/6.1/S/148967
 

   

  Îmbunătățirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la piața muncii din Regiunile Vest și Sud-Est
  Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în calitate de partener coordonator, organizează în data de 29 mai 2015, cu începere de la ora 1100, în Sala C.E.D.O. a sediului CCIAT din P-ța Victoriei nr.3, conferința de lansare a Proiectului ”CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

  Proiectul este derulat de CCIAT în parteneriat cu S.C. GAPA SRL, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea – parteneri naționali și Associazione Gruppo Euroconsult - partener transnațional.

  Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, începând cu data de 5 ianuarie 2015.

  Proiectul vizează îmbunătățirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la piața muncii din Regiunile Vest și Sud-Est, atât în economia socială cât și în economia formală.

  În cadrul proiectului, vor fi create 7 structuri de economie socială (SES-uri), dintre care 5 în mediul rural. Astfel, este susținută integrarea sau reintegrarea pe piața muncii a persoanelor excluse social - familii cu mai mulți copii, familii monoparentale, femei în situaţii de risc, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane care locuiesc în comunităţi izolate, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi - prin generarea a 34 de locuri de muncă specializate pe servicii generatoare de profit. 

  Proiectul asigură acces gratuit la servicii de consiliere și orientare profesională pentru 240 de persoane cât și de formare profesională pentru 186 de persoane expuse riscului de excluziune socială, în scopul integrării sau reintegrării acestora pe piaţa muncii.

  Tot ca activități gratuite în cadrul proiectului, se vor organiza două târguri de joburi în domeniul economiei sociale, două caravane ale inovării sociale, o Gală a Excelenței în antreprenoriat social și un schimb transnațional de bune practici.

  La conferința de lansare a proiectului vor participa reprezentanți ai administrației publice locale și serviciilor deconcentrate din teritoriu, reprezentanți ai grupului țintă, asociații și organizații neguvernamentale din domeniul socio-economic, firme, mass media.

  Conferința este moderată de Adela Ionela DINU, speaker motivațional, Director executiv al Asociației pentru Promovarea Femeii din Romania – filiala Timiș.

  ###

  Informaţii suplimentare la tel. 0372.185.286, e-mail: dbuzatu@cciat.ro, Daiana Buzatu – manager de proiect.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ