Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | Vestul calificat - proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | INVITATIE la conferinta de presa de prezentare a rezultatelor Proiectului VESTUL CALIFICAT, 22 septembrie 2021, ora 12.00 (on-line)
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


   

   

   

   

  Proiectul Vestul Calificat, finalizat cu succes

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect și partenerii - S.C. Euro Jobs SRL și S.C. Art Forest Comany  SRL anunță finalizarea Proiectului “Vestul Calificat” (Cod proiect MySMIS: 128064).

  Totodată, rezultatele proiectului vor fi prezentate într-o conferință de presă care va avea loc în data de 22 septembrie 2021, ora 12.00, pe platforma zoom a CCIAT la următoarea adresă:

  https://zoom.us/j/99324646411?pwd=RHlBeU5GNW12Ymoxc0M4WC8zZHZzUT09

   

  Obiectivul general al proiectului vizează creșterea numărului de angajați din Regiunea Vest   care să beneficiaze de oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, pentru dezvoltarea abilităților de muncă necesare în economia secolului 21, prin programe de formare profesională și activități de dezvoltare personală și profesională a angajaților ce provin din întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv, identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, precum și prin elaborarea și introducerea de programe de învățare la locul de muncă.  

   

  Proiectul s-a derulat pe perioada a 20 luni, 22 noiembrie 2019 - 22 septembrie 2021.


  Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

  • 36 de IMM-uri și 334 persoane din Regiunea Vest înregistrate în grupul țintă - angajați care se încadrează în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI pentru activități de formare (calificare/recalificare, perfecționare/specializare);
  • 334 angajați care au beneficiat de programe de formare profesională;
  • 322 persoane care au dobândit o calificare și care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI;
  • 36 IMM-uri sprijinite pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă;
  • 4 IMM-uri care au introdus programe de învățare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului;
  • Programe de formare organizate în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin pentru următoarele ocupații: Lucrător în comerț, Lucrător finisor în construcții, Confecționer-asamblor articole textile, Sudor electric, Operator mașini cu comandă numerică;
  • 30 persoane beneficiare de servicii de certificare competențe pentru meseriile: Pavator, Instalator apă-canal, Mecanic auto.

   

  Informații suplimentare și înregistrări de participare la tel: 0732-185.285, e-mail: office@cciat.ro, Cătălina CULDA - Manager de proiect.

   

   

   

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020