--> POCU/82/3/7/104255 START SMART - STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN REGIUNEA DE VEST Comunicate Camera de Comerț Industrie și Agricultură TIMIȘ - Împreună pentru afacerea ta

Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Comunicate | POCU/82/3/7/104255 START SMART - STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN REGIUNEA DE VEST
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în calitate de partener şi Universitatea de Vest din Timișoara, partener coordonator, vă informează cu privire la activitățile proiectului:
  POCU/82/3/7/104255 START SMART - STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN REGIUNEA DE VEST

  Până în prezent:
  - peste 300 de persoane au beneficiat de sprijin în formare profesională și au urmat cursuri teoretice și practice în domeniul antreprenoriatului pe temele: 1. Conceptul de antreprenoriat. Planul de afaceri în sprijinul antreprenorului; 2. Tehnici de negociere în antreprenoriat și afaceri; 3. Managementul și marketingul unei afaceri; 4. Previziuni financiare; 5. Dezvoltare durabilă);
  - peste 300 de persoane din Regiunea de Vest, din care minim 20 cu reședința sau domiciliul în fiecare județ al regiunii (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș) s-au înregistrat în grupul țintă al proiectului;
  - au fost selectate 36 de planuri de afaceri în regiunea Vest, afaceri care vor fi beneficia de sprijin financiar nerambursabil în vederea inițierii acestora. 

  Obiectivul general al proiectului constă în stimularea și susținerea inițiativei antreprenoriale a populației urbane din Regiunea Vest, în scopul sporirii ratei de ocupare și dezvoltării mediului de afaceri regional.
  Vă reamintim că proiectul urmărește crearea și dezvoltarea a: 
  - 36 de IMM-uri non-agricole înființate în mediul urban din Regiunea de Vest, din care minim 2 în fiecare județ, cu minim 2 locuri de muncă nou create;
  - 72 de locuri de muncă create în cadrul proiectului din care minim 4 în fiecare județ al Regiunii Vest.

  Valoarea totală a proiectului este de 8.896.993,78 lei, din care 8.843.964,89 lei contribuția Uniunii Europene. Durata de implementare este de 36 de luni, în perioada 11.01.2018 – 10.01.2021.
  Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

  Date de contact partener:
  CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ
  Piața Victoriei, nr. 3, Timișoara
  tel: 0372-185 285
  e-mail: cccoroian@cciat.ro
  www.cciat.ro
  Cristina COROIAN – Expert Informare


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ