Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Servicii | Relații interne: consultanță, certificări
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  CONTACT: Mădălin VASIU, Consilier Juridic

  Tel. 0372185281, e-mail: mvasiu@cciat.ro

  • Asistență pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților

  - Înființări societăți 

  - Modificări și mențiuni 

  - Eliberare certificate de orgine

  - Certificare semnătură administrator societate

  - Certificări de Membru

  - Certicate atestare calitate IMM

  - Avizare forța majoră

   

  ü  Înființări societăți

  Persoană fizică autorizată (PFA) - persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile sale profesionale

  Consultanță primară

  Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

  Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

  Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

  SERVICII oferite:

  Obținerea rezervării denumirii;

  Redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

  Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

  Întreprindere individuală (II) - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică

  Consultanță primară

  Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

  Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

  Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

  SERVICII oferite:

  Obținerea rezervării denumirii ;

  Redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

  Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității

  Întreprindere familială (IF) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.

  Consultanță primară

  Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

  Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

  Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

  SERVICII oferite:

  Obținerea rezervării denumirii ;

  Redactare acord de constituire, contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;

  Redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

  Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

  Societatea cu răspundere limitată (SRL) - societate constituită din unul sau mai mulţi asociaţi, persoane fizice sau juridice, (maxim 50) ale cărei obligaţiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi numai în limita capitalului social subscris. Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

  Consultanță primară

  Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;

  Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

  Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

  Stabilirea capitalului social și a participării asociaților;

  Stabilirea modului în care se realizează controlul societății;

  Stabilirea administratorilor, cu precizarea limitelor de competență și reprezentare.

  SERVICII oferite:

  Obţinerea rezervării denumirii firmei;

  Redactare act constitutiv;

  Redactare declaraţii pe proprie răspundere, pentru asociaţi/administratori;

  Redactare contract de comodat, contract de închiriere;

  Pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală;

  Depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea codului unic de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii.

  Societatea comercială pe acţiuni (SA) - este acea societate constituită de cel puţin 2 acţionari, persoane fizice sau juridice, obligaţiile sociale fiind garantate cu patrimoniul social, actionarii răspunzând numai în limita capitalului subscris. Capitalul social al societăţii pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei.

  Consultanță primară

  Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;

  Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

  Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

  Stabilirea capitalului social și a participării acționarilor la constituirea acestuia;

  Stabilirea sistemului de administrare, cu precizarea limitelor de competență și reprezentare;

  Stabilirea modului în care se realizează controlul societății, cu precizarea cenzorilor sau auditorului;

  Stabilirea condițiilor de cvorum pentru adunarea generală a acționarilor.

  SERVICII oferite:

  Obținerea rezervării denumirii firmei;

  Redactare act constitutiv;

  Redactare declarații pe proprie răspundere, pentru acționari, administratori, cenzori;

  Redactare contract de comodat, contract de închiriere;

  Redactare contract de mandat;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare Cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală;

  Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

   

  ü  Modificări și mențiuni

  Modificare denumire firmă

  SERVICII oferite:

  Obţinerea rezervării denumirii firmei;

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;

  Redactare act constitutiv;

  Pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii;

  Depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, actualizate.

  Modificare formă juridică

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;

  Redactare act constitutiv;

  Pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii;

  Depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, actualizate.

  Schimbarea sediului social

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

  Redactare act constitutiv;

  Redactare contract de comodat, contract de închiriere;

  Verificarea și rezervarea denumirii firmei și verificarea noului sediu social, în cazul în care schimbarea sediului se face în alt județ;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

  Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității, actualizate.

  Modificare obiect de activitate

  SERVICII oferite:

  Codificarea obiectului de activitate;

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;

  Redactare act constitutiv;

  Pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activității;

  Depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare, în cazul schimbării obiectului principal de activitate, şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii.

  Cesiune părți sociale / acțiuni

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;

  Redactare act constitutiv actualizat;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

  Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.

  Numire / revocare administrator

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

  Redactare act constitutiv actualizat, în cazul societăților cu răspundere limitată;

  Redactare declarație asociați/acționari;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

  Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.

  Numire / revocare cenzori, auditori

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

  Redactare act constitutiv actualizat, în cazul societăților cu răspundere limitată;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

  Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.

  Majorare / reducere capital social

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

  Redactare act constitutiv actualizat;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

  Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.

  Înființare / desființare sediu social

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

  Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului, obținerea certificatului de înscriere de mențiuni și a certificatului de autorizare a activității.

   

   Eliberare certificate de orgine

  În conformitate culegislațiaîn vigoare CCIA Timiș este abilitată săemită”certificate de origine pentrumărfurileromâneștila export”.

  Vă stăm ladispozițiecu noile formulare de Certificat de Origine,împreunăcu Ghidul de completare a acestora, realizatdupăinstrucțiunilepracticate și de alte CCInaționaledin țările UE, în concordanță cureglementărileinternaționaleși cu Normele ICC de la Paris.

   

   Certificare semnătură administrator societate

  CCIA Timiș certifică,  la solicitarea agenților economici, diferite tipuri de documente externe – facturi externe, liste  de prețuri, liste de produse etc. – necesare tranzacțiilor comerciale internaționale sau pentru alte operațiuni comerciale.

  Documentele necesare obținerii semnăturii de certificare a documentelor externe, sunt:

  – Cerere –

  – Documentul care se dorește a fi certificat, in 2 ex.originale.

   

   Certicate atestare calitate IMM

  CCIA Timiș eliberează, la cererea firmelor membre și nemembre, Certificatul IMM, care atestă faptul că societatea se încadrează în categoria IMM – urilor conform legii 346/2004, necesar pentru participarea la licitații.

   

  Firmele care solicită acest document trebuie să transmită următoarele:

  • Cerere IMM (de inserat model)
  • Declarație IMM (de inserat model)
  • Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova (copie conform cu originalul), semnat și ștampilat;
  • Certificatul de Înmatriculare a societății (în copie)