--> Rolul și importanta FNGCIMM în accesarea fondurilor europene și în susținerea programelor de finanțare guvernamentale Comunicate Camera de Comerț Industrie și Agricultură TIMIȘ - Împreună pentru afacerea ta

Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Comunicate | Rolul și importanta FNGCIMM în accesarea fondurilor europene și în susținerea programelor de finanțare guvernamentale
 

   

  Rolul și importanta FNGCIMM în accesarea fondurilor europene și în susținerea programelor de finanțare guvernamentale  Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA IFN (FNGCIMM) și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează în data de 14 februarie 2018, orele 1300, în Sala Dunărea a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, etaj I, conferința de presă având ca temă principală:

  Rolul și importanta FNGCIMM în accesarea fondurilor europene și în susținerea programelor de finanțare guvernamentale
              
  Se vor dezbate subiecte de larg interes și vor fi oferite răspunsuri rapide, complete și profesioniste referitoare la  mecanismul de garantare a finanțărilor derulate prin programele naționale / europene.

  Vor fi prezentate în premieră noutăți privind modul de derulare pentru anul curent  al:
  -Programului Guvernamental PRIMA CASĂ;
  -Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PUNDR);
  -Programul START UP NATION.

  Conferința se adresează tuturor reprezentanților mass-media de la nivel local/regional/național și îi are ca speakeri pe:

  Dl. Alexandru PETRESCU, Director General FNGCIMM IFN S.A.
  Dl. Gheorghe LĂPĂDAT, Director General Fondul Local de Garantare Craiova -
                                            Filiala FNGCIMM IFN S.A.  
  Dl. Iulian BUCĂTARU, Director General Adjunct CRFIR 5 Vest Timișoara

  Din partea CCIA Timiș va fi prezent dl. Octavian CULDA, Director Dept. Programe de Dezvoltare, Finanțare și Consultanță – CIT COMPETECH.


  Informații suplimentare la: tel. 0722503138, e-mail: rolinic@cciat.ro, Rodica Olinic – consilier Relații Publice CCIAT și / sau tel. 0788506473, e-mail: timisoara@craiovagarantare.ro, Rodica Râmneanțu – analist financiar Reprezentanța Timișoara - Fondul Local de Garantare Craiova Filiala FNGCIMM IFN SA.

  ____________________________________________________________________________

  Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
  Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator. FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru.  Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci. FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 3 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ