Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | PROIECTE INCHEIATE | Salariatii romani CALIFICAȚI
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


  Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

  Axa prioritara 2 ”Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”,

  Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua” 

  SALARIAȚII ROMÂNI participă la cursuri de CALIFICARE/RECALIFICARE în programe de formare profesională continuă

  Obiectivul general al proiectului consta in accesul si participarea la FPC continua a angajatilor din regiuni de dezvoltare economico-sociala ale Romaniei, facilitand astfel corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.      

  Parteneri:

  SC FORMAZIONE PROGRESSO SRL- Leader de proiect

  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea

  Consorzio Consulting- Italia


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ