10 martie 2016 - Firmele bănățene, invitate să obțină marca Made in Banat

MADE IN BANATCamera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş invită firmele care realizează produse și / sau oferă servicii regionale, interesate să obțină marca înregistrată „Made in Banat”, la sediul din P-ța Victoriei nr.3, pentru a intra în posesia Ghidului, în vederea depunerii dosarelor de candidatură.

Ghidul „Made in Banat” conține procedurile, cerințele și documentația privind acordarea mărcii. Cerințele obligatorii vizează următoarele:
    Sediul social / punctul de lucru trebuie să fie în regiunea transfrontalieră România-Serbia;
    Proveniența / costul resurselor materiale / umane utilizate în realizarea produsului alimentar / serviciului să fie din regiunea vizată de proiect în procent de minim 51%;
    Produsele nealimentare trebuie însoțite de o declarație de calitate / performanță;
    Producătorul / prestatorul de servicii trebuie să îndeplinească condițiile legale de funcționare din punct de vedere sanitar-veterinar, sănătate publică, protecția mediului, protecția  consumatorului etc.;
    Producătorul / prestatorul de servicii să aibă implemantat sau în curs de implementare un sistem de management al calității (ISO 22000:2005, pentru produse alimentare; ISO 9001:2008, pentru produse nealimentare), precum și sistemul de management de mediu conform 14001:2005.

Criteriile sunt valabile pentru fiecare din cele 14 clase de produse și servicii pentru care s-a ăbținut protecția mărcii, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor pentru înregistrarea mărcilor a WIPO (Organizația Internațională a Proprietății Intelectuale).

Creşterea competitivităţii producătorilor şi furnizorilor de servicii din regiunea Banatului istoric,
sporirea volumului vânzărilor, găsirea de noi piețe de desfacere, creșterea încrederii consumatorilor în produsele regionale ca o garanție a autenticității, originii bănățene și calității la standarde europene, îmbunătățirea calității vieții – sunt câteva din beneficiile firmelor care obțin marca „Made in Banat”.  

CCIAT asigură în acest mod sustenabilitatea proiectului prin promovarea mărcii „Made in Banat” ca factor de creștere a competitivității IMM-urilor şi resursă pentru dezvoltarea durabilă şi inteligentă a regiunii transfrontaliere.Reamintim că proiectul MADE IN BANAT a fost finanțat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România–Republica Serbia şi derulat de CCIA Timiș în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiș și camerele de comerț din Pancevo, Zrenjanin şi Kikinda. 

În cadrul proiectului, un număr de 13 firme - 5 din România și 8 din Serbia, din regiunile vizate de proiect, au obținut marca „Made in Banat”.


***Informaţii suplimentare la tel. 0372185251, e-mail: cmirea@cciat.ro, Cosmina Mirea – manager de proiect. 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro