Comunicat de presă 23 februarie 2018 - invitație înscriere proiect

START SMART - STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN REGIUNEA DE VEST


Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în calitate de partener şi Universitatea de Vest din Timișoara, partener coordonator, vă invită să vă înscrieți și să vă rezervați locul la cursurile derulate în cadrul proiectului:
POCU/82/3/7/104255 START SMART - STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN REGIUNEA DE VEST,
urmând ca la finele acestora să puteți participa la procesul de selecție a planurilor de afaceri.

Vă reamintim că:
- 300 de persoane din Regiunea de Vest, din care minim 20 cu reședința sau domiciliul în fiecare județ al regiunii (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș), vor beneficia de sprijin în formare antreprenorială (5 module teoretice și practice  în domeniul antreprenoriatului pe temele: 1. Conceptul de antreprenoriat. Planul de afaceri în sprijinul antreprenorului; 2. Tehnici de negociere în antreprenoriat și afaceri; 3. Managementul și marketingul unei afaceri; 4. Previziuni financiare; 5. Dezvoltare durabilă)
- 36 de IMM-uri non-agricole se vor înființa în mediul urban din Regiunea de Vest, din care minim 2 în fiecare județ, cu minim 2 locuri de muncă nou create;
- 72 de locuri de muncă se vor crea în cadrul proiectului din care minim 4 în fiecare județ al Regiunii Vest.
Informații privind documentele necesare înscrierii în grupul țintă puteți obține de la Ana Maria KORMANY – Expert Grup Țintă în cadrul proiectului (tel. 0372-185 285, e-mail: akormany@cciat.ro) sau accesând link-ul de mai jos pentru a completa formularul de preînscriere: http://startsmart.proiecte-feaa.ro/
Valoarea totală a proiectului este de 8.896.993,78 lei, din care 8.843.964,89 lei contribuția Uniunii Europene. Durata de implementare este de 36 de luni, în perioada 11.01.2018 – 10.01.2021.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de contact partener:
CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ
Piața Victoriei, nr. 3, Timișoara
tel: 0372-185 285
e-mail: cmirea@cciat.ro
www.cciat.ro
Cosmina MIREA - Coordonator proiect CCIAT

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro