Comunicat de presa - CCIA Timiș lansează un nou proiect menit creșterii competitivității firmelor prin profesionalizarea angajaților

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișCamera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect, S.C. Euro Jobs SRL și S.C. Art Forest Comany  SRL în calitate de parteneri, anunță începerea  Proiectului “Vestul Calificat” (Cod proiect MySMIS: 128064), finanțat prin Programul Operațional Capi-tal Uman, Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”.

Proiectul are o durată de 18 luni: 22 Noiembrie  2019 – 21 mai 2021.

Valoarea totală a proiectului: 4,641,485.78 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.829.149,56 lei

Din grupul țintă fac parte 330 persoane angajate care se încadrează în sectoarele economi-ce/domeniile identificate conform SNC și SNCDI pentru activități de formare profesională (cali-ficare/recalificare, perfecționare/specializare) și 36 de IMM-uri din Regiunea Vest. 

Obiectivul general al proiectului vizează Cresterea numarului de angajati din Regiunea Vest care beneficiaza de oportunitaþi de învaþare pe tot parcursul vieþii pentru dezvoltarea
abilitaþilor de munca necesare în economia secolului 21, in vederea adaptarii activitatii la di-namica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, prin furnizarea de programe de formare profesionala si activitati de dezvoltare personala si profesionala unui numar de 330 angajaþi ce provin din întreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si în
domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, precum si prin elaborarea si introduerea unor programe de invatare la locul de munca, pentru 36 firme din Regiunea Vest, interventie materializata pe perioada a 18 luni.

Obiectivele specifice regăsite în activitățile proiectului se referă la:
1.    Cresterea oportunitatilor de învatare pe tot parcursul vietii pentru angajatii din sectoa-relor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu do-menile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin desfasurarea unei campanii de informare a 400 de angajatori din Regiunea Vest, privind importanta participarii anga-jatilor la programele de formare profesionala adaptate nevoilor de dezvoltare a abili-taþilor de munca în economia secolului 21.
2.    Imbunatatirea abilitatilor de munca necesare în economia secolului 21, in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identifica-te conform SNC si in corelare cu domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, prin furnizarea de programe de formare profesionala pentru 300 angajati si certificarea a 91% dintre participanti (273 persoane).


3.    Recunoasterea competentelor aferente cerintelor locurilor de munca din sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate  conform SNC si din domeniile de spe-cializare inteligenta conform SNCDI, prin Evaluarea si certificarea competentelor pro-fesionale obtinute pe alte cai decât cele formale, respectiv non-formale si/sau infor-male, pentru 30 angajati si certificarea a 91% dintre participanti (28 persoane).

4.    Sprijinirea a 36 întreprinderi care-si desfasoara activitatea într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si în unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru crearea de programe de formare pro-fesionala de invatare la locul de munca, din care minim 4 intreprinderi vor introduce programe de invatare la locul de munca, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului.

Programe de formare profesionala furnizate gratuit, in cadrul proiectului de catre CCIA Timis:

I.    Cursuri autorizate(6 grupe):
1.    Curs nivel 2 (360 ore) - lucrator in comert - cor 5220.1.1
2.    Curs nivel 2 (360 ore) - Agent curatenie - cladiri – 5149.1.2

II.    Program de certificare a competentelor dobandite:
Sunt propuse 8 programe
1. Instalator incalzire central si gaze (7136.2.2)
2. Masinist la masini pentru terasamente (8332.2.2)
3. Mechanic auto (7231.2.2)
4. Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie (5123.2.1)
5. Lucrator in comert (5220.1.1)
6. Ingrijitor la domiciliu (5133.1.2)
7. Instalator apa canal (7136.2.5)
8. Pavator (7129.1.1).

Informații suplimentare la e-mail: office@cciat.ro, Cătălina CULDA - Manager de proiect.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro