Curtea de ArbitrajCurtea de Arbitraj de pe lângă CCIAT
300575, Timișoara, Blv Eroilor de la Tisa nr 22
Tel 0256 228 710
Fax 0256 228 709
E-mail arbitraj@cciat.ro
Asistent arbitral: Ana Maria IASENSKY


Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, se modifică după cum urmează:
..........

2. Articolul 615 va avea următorul cuprins:
„Executarea silită
Art. 615. - Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.”

4. Articolul 635 va avea următorul cuprins:
„Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Art. 635. - Pot fi puse în executare hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu acțiunea în anulare, precum și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în fața instanței judecătorești competente.”

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro