Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest | Achizitie directa furnizare de produse, multimedia, IT si software
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, cod fiscal 4248972,
  cu sediul in Timisoara, P-ta Victoriei nr.3, tel: 0372185285,
  email:
  office@cciat.ro,va invita operatorii economici interesati sa participe la achiziţia directa conform prevederilor Legii nr. 98/2016
  privind achiziţiile publice, având ca obiect furnizarea de produse multimedia, IT si software,
  pentru Proiectului "Resurse umane competitive
  pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest”, proiect finantat prin
  Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare
  POCU/464/3/12/127684, Axa prioritară  3: Locuri de munca pentru
  toti/ Obiectivul specific 3.12:  Îmbunătățirea nivelului de
  cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/
  domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.
  Modalitate desfasurare: Achiziţie directă, conform art. 7, alin. (5)  din
  Legea 98/2016 actualizata si art.43 din HG 395/2016 actualizată privind
  atribuirea contractelor de achizitie publica
  Criteriului de atribuire:
  pretul cel mai scazut . Oferta declarata castigatoare va fi incarcata in
  SEAP pentru a se finaliza cumpararea directa din catalogul de servicii
  Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 20.05.2021, ORA 12:00  Fișiere disponibile download file: