Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest | CCIAT face inscrieri la cursuri gratuite de profesionalizare a angajatilor RESPONSABIL MEDIU, CONTABIL
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


   

   

                           24 august 2021


  CCIA Timiș face înscrieri la noi serii de cursuri gratuite de profesionalizare a angajaților: RESPONSABIL DE MEDIU, CONTABIL

  În calitate de lider al Proiectului Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș face înscrieri la o nouă serie de cursuri autorizate de inițiere și specializare a angajaților, menite să ofere acestora posibilitatea de a-și îmbunătăți competențele profesionale.

   

  De ce să participi la aceste cursuri?

  ü  Participarea este GRATUITĂ

  ü  Cursurile sunt autorizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din Județul Timiș. 

   

  Cine poate participa?

  La aceste cursuri se pot înscrie doar angajați cu contract individual de muncă (normă întreagă sau timp parțial) într-un IMM din Regiunea Vest, nu au funcție de conducere în cadrul companiei și au reședința în unul din cele patru județe ale Regiunii Vest: Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara.

  *Nu pot participa persoanele care asigură managementul strategic al companiei și care ocupă poziții de management (manager/director general, manager/director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie), angajații din departamentele de resurse umane cât și persoanele care își gestionează propriile afaceri.

   

  Unde se desfășoară?

  Cursurile se desfășoară la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș din Timișoara, Piața Victoriei nr.3 și/sau la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, în sistem clasic cu respectarea normelor de distanțare și protecție impuse de restricțiile în vigoare.

   

   Care sunt cursurile?

  v  Curs de inițiere RESPONSABIL DE MEDIU - Cod C.O.R. 325710 (40 ore)

  Structura cursului:

  • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
  • Aplicarea procedurilor de calitate;
  • Gestionarea actelor normative de mediu;
  • Elaborarea programului de management de mediu;
  • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;
  • Monitorizarea factorilor de mediu;
  • Realizarea auditului intern;
  • Elaborarea programului de audit intern;
  • Supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență;
  • Întocmirea documentației de management de mediu.
  • Raportarea activității de mediu.

  v  Curs de inițiere CONTABIL - Cod C.O.R. 331302 (120 ore)

  Cursul de contabilitate primară cu utilizarea calculatorului tratează prima etapă a demersului contabil, respectiv întocmirea corectă a documentelor contabile.

  Structura cursului:

  • Noțiuni introductive;
  • Întocmirea, corectarea, arhivarea și reconstituirea documentelor primare;
  • Inventarierea patrimoniului;
  • Contul;
  • Înregistrarea  operațiunilor economico-financiare;
  • Întocmirea balanței de verficare și a situațiilor financiare;
  • Monografie contabilă.

  Partea practică care privește întocmirea documentelor primare, înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare și obținerea balanței de verficare se face utilizând aplicațiile informatice.

   

  Reamintim că proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are ca obiectiv facilitarea accesului angajaților la programe de formare profesională destinate îmbunătățirii statutului profesional și condițiilor de la locul de muncă, contribuind astfel la creșterea productivității muncii.

   

   

  Informații și înscrieri:

  Tel. 0722 361 663, e-mail: lbarbu@cciat.ro, Laura BARBU - consultant cameral.