Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Curtea de Arbitraj | Colegiul Curtii de Arbitraj
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


  Colegiul Curții de Arbitraj

  de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, conform Deciziei nr 2/26.01.2018

   Componența Colegiului Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, pentru un mandat de 5(cinci) ani:

   

  1.    Profesor universitar Dr. Constantin D.POPA – Președinte

  2.    Conferețiar universitar Dr. Florin I.MANGU – Vice-Președinte

  3.    Lector universitar Dr. Mihaela GALANTON – membru

  4.    Profesor universitar Dr. Claudia ROȘU - membru

  5.    Av. Corina Ioana CIURA – membru

   

  Consiliul Științific:

   

  1.    Profesor universitar Dr. Claudia ROȘU

  2.    Profesor universitar Dr. Ioan Radu MOTICA

  3.    Profesor universitar Dr. Viorel PAȘCA

  4.    Profesor universitar Dr. Anton TRĂILESCU


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ