Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Licitații | Licitatie
 

     

    Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș    Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, cu sediul în Mun. Timișoara, Piața Victoriei nr.3, jud. Timiș, anunță faptul că urmare a licitației publice cu strigare derulată azi 02.11.2021, ora 11.00, la sediul său, pentru apartamentul nr.14 în suprafaţă de 34,28 mp, identificat în CF nr.400893 – C1-U11, cu 1 % cote părți comune și 9/930 mp cote teren situat în Mun. Timișoara, Piața Victoriei nr.3, jud. Timiș, et.2,  a fost adjudecat prin negociere directă (conform Cap.VI, alin.3 din procedură) de către ofertantul cu nr.1 (singurul prezent și totodată eligibil) la prețul de 40.910 euro.

     


    Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, cu sediul în Mun. Timișoara, Piața Victoriei nr.3, jud. Timiș, anunță faptul că urmare a licitației cu strigare derulată azi 02.11.2021, ora 12.00, la sediul său, pentru apartamentul nr.14D în suprafaţă de 34,5 mp, identificat în CF nr.400893 – C1-U12, cu 1,10 % cote părți comune și 10/930 mp cote teren situat în Mun. Timișoara, Piața Victoriei nr.3, jud. Timiș, et.2,  a fost adjudecat urmare a derulării procedurii de licitatie publică cu strigare, de către ofertantul nr.2 (în ordinea depunerii garanțiilor de participare) la prețul de 51.680 euro.