Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Licitații | Licitatii internationale - ITALIA
 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișDenumirea licitației    Licitație deschisă pentru atribuirea serviciilor de sănătate și servicii de asistență socială
Numărul licitației/codul de identificare la organizator    2015/S 187-339500
Obiectul licitației    Contract de achiziții publice de bunuri prin procedura de licitație deschisă. Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă privind criteriile menționate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a ofertei sau de participare la negociere
Produsele licitate    Cod CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice) :
85000000, 85111700 - Servicii de sănătate și servicii de asistență socială
Valoarea estimată fără TVA: 3.780.025 €
Numele firmei organizatoare    U.S.L. regiunea Valle d Aosta
Adresa    Via Guido Rey 1, 11100 Aosta, Italia
Telefon     0039 016554-4444/4645/4646
Fax     0039 0165544677
E-mail    pcavalieri@ausl.vda.it

Adresa paginii web    http://www.ausl.vda.it

Persoana de contact/funcția    Paolo Cavalieri
Garanția bancară de participare la licitație (Tender Bond)    Companiile participante vor trebui să plătească o garanție de 2% din valoarea contractului, așa cum este detaliat în documentația licitației.
Documentele licitației (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obține, prețul achiziției)    Caietul de sarcini și documentele licitației pot fi obținute de la punctul de contact menționat anterior, după înregistrarea companiilor.
Linkul direct pentru înregistrarea firmelor interesate de această licitație:
  http://www.ausl.vda.it
Termenul de valabilitate a ofertelor    Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Termenul de depunere a ofertelor (data și ora)    Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 20.11.2015, ora:12:00 (ora locală). Limba de redactare a ofertei: italiană sau franceză
Data și ora deschiderii licitației    Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Condiții tehnice specifice (certificări, standarde, etc.)    Conform cerințelor din documentație
Condiții contractuale specifice (legislație locală, etc.)    Conform cerințelor din documentație
Experiența necesară    Conform cerințelor din documentație
Condiții de plata    Conform cerințelor din documentație
Relații suplimentare și sprijin la BPCE    BPCE – Roma
Adresa: Via Nicolò Tartaglia, 36, 00197 Roma, Italia
Persoana de contact/funcția: Marius Cristea, consilier economic
Tel.: 0039 06 9765 7493
Fax: 0039 06 807 2541
E-mail: marius.cristea@dce.gov.ro


BPCE Roma
Italia-Roma: Furnizarea de servicii de sănătate și servicii de asistență socială


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ