Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Proiectului “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest” | Program de formare profesională - AGENT DE CURĂȚENIE CLĂDIRI ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș
  FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SPRIJINUL CREȘTERII EFICIENȚEI ANGAJATILOR PE PIAȚA MUNCII ÎN REGIUNEA VEST     5149.1.2.

  AGENT DE CURĂȚENIE CLĂDIRI ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT

  Program de formare profesională                                                   
  PREZENTARE GENERALĂ PROIECT
  Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman2014-2020
  - Beneficiar/Lider parteneriat: Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș
  - Partener proiect: Art Forest Company SRL
  - Proiectul oferă oportunitatea de a participa la programele de formare profesională adresate angajaților din Regiunea Vest a României
  - Cursurile sunt gratuite și autorizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din Județul Timiș
  - Durata proiectului: aprilie 2021 – aprilie 2023

  Obiective
       Obiectiv general: Dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programele de formare profesională continuă a 651 persoane din Regiunea Vest.
  Obiective specifice:
  - Furnizarea de sprijin angajaților din Regiunea Vest pentru participarea la programe de formare profesională continuă, prin acțiuni ce privesc informarea, consilierea și orientarea spre cursuri de formare profesională (calificare, inițiere, perfecționare) și spre programe de validare a rezultatelor dobândite;  
  - Dobândirea unei certificări profesionale care crește posibilitățile de reconversie profesională, încadrarea într-un post superior, identificarea unui nou loc de muncă, evitarea șomajului, siguranță și stabilitate pe piața forței de muncă;
  - Dezvoltarea de activități inovative care să contribuie la introducerea beneficiarilor în programe de învățare pe tot parcursul vieții, prin tehnologii alternative care presupun accesul la materiale de instruire online ușor accesibile din orice locație;
  - Dezvoltarea carierei prin reîncadrarea într-o calificare mai avansată și furnizarea asistenței de specialitate pentru integrarea profesională la noul loc de muncă.


  PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ
  Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport – COD COR 5149.1.2.
  Nivel calificare 2
  Nr. ore: 360 ore (120 ore teorie și 240 ore practică)
  Nr. participanți : 40 persoane
  Diploma obținută: Certificat de absolvire
       Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
  - au domiciliul/reședința în Regiune a Vest a țării (Timiș / Arad / Caraș-Severin / Hunedoara)
  - sunt angajați (inclusiv persoana fizica autorizata și întreprinderi individuale)
  - au împlinit 25 ani
  - au vârsta sub 65 de ani


       Competențe obținute: Comunicarea la locul de muncă / Munca în echipă / Aplicarea normelor de PM şi PSI / Aplicarea normelor igienico-sanitare / Planificarea activității proprii / Utilizarea sculelor şi utilajelor cu acționare manuală / Utilizarea utilajelor cu acţionare electro-mecanică / Utilizarea utilajelor acționate prin motoare cu ardere internă / Întreţinerea echipamentelor de lucru / Pregătirea operaţiei de curăţare / Salubrizarea vagoanelor de cale ferată / Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere / Curăţarea incintelor / Curățarea interioară a aeronavelor


  Informații suplimentare: tel. 0762-822.703, e-mail: cardelean@cciat.ro
                                            Corina-Daniela TODORAN-ARDELEAN – Expert informare și promovare.