Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Vestul calificat - proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Componenta 1: Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini pentru angajaţi - Regiuni mai putin dezvoltate Axa Prioritară Locuri de muncă pentru toţi
Operaţiunea: Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaţilor

Parteneri:
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș - beneficiar / lider de parteneriat
Art Forest Company SRL din Petroşani
Euro Jobs SRL din Petroşani

Durata proiectului: 18 luni, din 22 noiembrie 2019 până în  22 iulie 2021.

Scopul proiectului:
Creşterea numărului de angajaţi din regiunea Vest care beneficiază de programe de formare profesională şi activităţi de dezvoltare personală şi profesională, unui număr de 330 de angajaţi ce provin din inteprinderi cu activitate în unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, precum şi elaborarea şi introducerea unor programe de invăţare la locul de muncă pentru 36 companii din Regiunea de Vest.
Cursurile organizate in cadrul proiectului sunt:  
•        Lucrător în comerţ (Cod COR 5220.1.1)- CCIA Timis
•        Sudor Electric ( Cod COR 7212.1.1)- Art Forest Company SRL
•        Operator maşini cu comandă numerică ( Cod COR 8211.2.1)- Art Forest Company SRL
•        Sudor electric ( Cod COR 7212.1.1) - EURO JOBS SRL

Informații suplimentare la tel: 0732-185.240, e-mail: amilin@cciat.ro, Alina MILIN Expert Implementare Proiect