CURS - LUCRĂTOR ÎN COMERȚ - nivel calificare 2


FORMULAR DE ÎNSCRIERE ONLINE


LUCRĂTOR ÎN COMERȚ 
FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SPRIJINUL CREȘTERII EFICIENȚEI ANGAJATILOR PE PIAȚA MUNCII ÎN REGIUNEA VEST
ID 136168

Program de formare profesională                                                   Nivel calificare 2

PREZENTARE GENERALĂ PROIECT
Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman2014-2020

Obiective
     Obiectiv general: Dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programele de formare profesională continuă a 651 persoane din Regiunea Vest.

Obiective specifice:


PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ
Lucrător în comerț
Nivel calificare 2
Nr. ore: 360 ore (120 ore teorie și 240 ore practică)
Nr. participanți : 20 persoane
Diploma obținută: Certificat de calificare profesională
     Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:


     Competențe obținute: asigurare calității, aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă, aplicarea normelor de igienă sanitar veterinare și de protecție a mediului, asigurarea cadrului general de desfășurare a activității punctului de lucru, prezentarea produselor și serviciilor aferente
vânzării, realizarea vânzării, întocmirea situației vânzărilor și raportarea acesteia, actualizarea stocurilor de produse.

Informații suplimentare: tel. 0762-822.703, e-mail: cardelean@cciat.ro
Corina-Daniela TODORAN-ARDELEAN – Expert informare și promovare.