Achizitie directa furnizare de produse, multimedia, IT si software

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișCamera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, cod fiscal 4248972,
cu sediul in Timisoara, P-ta Victoriei nr.3, tel: 0372185285,
email:
office@cciat.ro,va invita operatorii economici interesati sa participe la achiziţia directa conform prevederilor Legii nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, având ca obiect furnizarea de produse multimedia, IT si software,
pentru Proiectului "Resurse umane competitive
pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest”, proiect finantat prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare
POCU/464/3/12/127684, Axa prioritară  3: Locuri de munca pentru
toti/ Obiectivul specific 3.12:  Îmbunătățirea nivelului de
cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/
domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.
Modalitate desfasurare: Achiziţie directă, conform art. 7, alin. (5)  din
Legea 98/2016 actualizata si art.43 din HG 395/2016 actualizată privind
atribuirea contractelor de achizitie publica
Criteriului de atribuire:
pretul cel mai scazut . Oferta declarata castigatoare va fi incarcata in
SEAP pentru a se finaliza cumpararea directa din catalogul de servicii
Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 20.05.2021, ORA 12:00


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro