Achizitie directa furnizare de echipamente de calcul, periferice, de prezentare si licente software

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișVă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect furnizare de echipamente de calcul, periferice, de prezentare si licente software: LOT 1: 21 laptop-uri, LOT 2: 21 sisteme operare, LOT 3: 21  pachete office, LOT 4: 1 multifunctionala laser, mod printare color, format A4, conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „Furnizare de calificare pentru plus valoare” , proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/726/6/12/135905 (4992/07.04.2021)AP 6 – Educație si competențe, OS 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea si certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale si informale.


Obiectul şi locul de implementare a contractului:

furnizare de echipamente de calcul, periferice, de prezentare si licente software, conform specificatiilor tehnice, Timisoara, Jud. Timis:


LOT 1: Laptop – 21 buc.

LOT 2: Sisteme operare – 21 buc.

LOT 3: Pachete Office – 21 buc.

LOT 4: Multifunctionala laser, mod printare color, format A4 – 1 buc.

Cod CPV

LOT 1: 30213100-6 – Computere portabile

LOT 2: 48620000-0 – Sisteme de operare

LOT 3: 48300000-1 – Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate

LOT 4: 30232000-4 Echipament periferic


Tipul şi durata contractului:


Contract de furnizare de produse, se va incheia cate un contract pentru fiecare lot, durata: pana in 31.12.2021

Valoarea estimata(Lei fara TVA):  ttotal 110.356,00 lei fara TVA, astfel:

LOT 1: Laptop – 21 buc.: 70.581 lei fara TVA

LOT 2: Sisteme operare – 21 buc.: 12.600 lei fara TVA

LOT 3: Pachete Office – 21 buc.: 24.675 lei fara TVA

LOT 4: Multifunctionala laser, mod printare color, format A4 – 1 buc.: 2.500 lei fara TVA

Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 28.06.2021, ORA 10:00.Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro