Achizitie directa servicii tipografice

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș

Vă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii tipografice, conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul cresterii eficientei angajatilor pe piata muncii in Regiunea Vest”, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/726/6/12/136168 (4912/06.04.2021), AP 6 – Educație si competențe, OS 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea si certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale si informale.Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea de servicii tipografice conform specificatiilor tehnice, Cod CPV 79822500-7, 79823000-9, Timisoara, Jud. Timis.


Valoarea estimata (Lei fara TVA):  total 15.300,00 lei.


Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 26.10.2021, ORA 14:00.


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro