Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest | Programe de formare profesionala furnizate de CCIA Timis
 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


Programul Operațional Capital Uman
Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toți
Componenta 1: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni mai puțin dezvoltate
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

LISTA CURSURILOR OFERITE